Pozor na niektoré nebankovky

Pôžičky vám ponúkajú okrem serióznych spoločností aj firmy, ktoré vám nechcú pomôcť, len na vás zarobiť. Aby si ľudia vo finančnej núdzi neprivodili zbytočné problémy s úžerníkmi, existuje štátny dohľad nad veriteľskými spoločnosťami, ktoré musia pred udelením povolenia na podnikanie na finančnom trhu splniť niektoré zákonom predpísané povinnosti.

Napriek tomu pôžičky ponúkajú spoločnosti, ktoré nemajú licenciu, no to im nebráni ponúkať peniaze ľuďom, ktorí ich potrebujú. A buď požadujú vysoké úroky alebo poplatky, či priam vyžadujú vrátenie väčšej sumy, ako skutočne požičali.

Takéto spoločnosti sú v hľadáčiku Národnej banky Slovenska. Tá z času na čas vydá vyjadrenie, v ktorom varuje spotrebiteľov pred konkrétnou spoločnosťou, podnikajúcou bez platného oprávnenia. Aj na jar tohto roka, konkrétne koncom marca 2016, prebehla tlačeným a internetovými médiami správa, ktorá upozorňovala na nekalé praktiky spoločnosti, požičiavajúcej peniaze bez povolenia NBS.

Poctivý človek by očakával, že NBS a polícia, prokuratúra či súdy zakročia a takúto spoločnosť zrušia, či jej predstaviteľov potrestajú, pokutou alebo súdom, zakážu podnikanie takýchto osôb. Nič z toho sa nedeje. Kontrolný orgán sa uspokojí s tým, že vydá varovanie pre občanov, že je tu taká spoločnosť, ktorá porušuje zákony.

Plynie z toho jediný záver. Občan si musí sám pozorne vyberať, od koho si požičia. Či naletí na pochybné ponuky a podozrivé úrovne úrokov a poplatkov, alebo uzatvorí zmluvu o pôžičke s overenými spoločnosťami.